Domäner
Blogg,  Teknik

Håll koll på dina domäner

De flesta som arbetar med systemutveckling, webbdesign, sökmotoroptimering eller något annat som har med hemsidor och internet att göra har någon gång administrerat och ägt en, två eller många domäner. Många har också råkat ut för att en faktura glömts bort, registraren har missat att skicka ut en faktura eller så har domänen av någon annan anledning inte förnyats. Detta är oerhört frustrerande och om olyckan är framme så kan domänen gå helt förlorad vilket kan leda till ekonomiska förluster och andra problem. Äger man eller administrerar många domäner så kräver det en hel del jobb att hålla koll på samtliga.

 

Vad kan man då göra för att minska arbetsbördan och risken att domäner går förlorade? Ett alternativ är att skriva in samtliga utgångsdatum i exempelvis ett Excel-dokument och sätta en person som ansvarig för att manuellt kontrollera att domänerna förnyats. Detta skulle jag inte rekommendera någon egentligen. Om det handlar om ett större antal domäner så kräver det dels mycket jobb och den mänskliga faktorn gör det troligt att man antingen glömmer bort eller missar att kontrollera någon domän då och då. Handlar det bara om ett fåtal domäner så är det betydligt större risk att man glömmer bort att kontrollera dessa eftersom det sker så pass sällan.

 

Ett andra alternativ är att själv skriva ett script som kontrollerar domänernas status mot whois-servern med jämna mellanrum. Denna lösning har jag valt då jag tycker det passar mig mycket bra. Jag får ett mail till min primära e-postadress varje dag med en statusrapport. Väljer man denna lösning så är det en del saker man måste tänka på såsom att inte skicka alltför många requests mot respektive whois-server. Man bör också fundera på om man behöver någon slags övervakning att scriptet fungerar som det ska.

 

Ett tredje alternativ är att använda sig av tjänsten Domainz.se. Denna tjänst fungerar i princip på samma sätt som jag beskrev ovan. Du lägger själv in alla de domäner som du vill övervaka. Här slipper du koda något själv – registrera ett konto, lägg in dina domäner och allt är klappat och klart.

 

Problemet med bägge dessa automatiska lösningar är att det finns vissa domäner man inte kan övervaka på detta vis. Dit hör .eu-domäner och .no-domäner (den norska toppdomänen). Där går det inte att få ut expiry date (det datum domänen utgår) från respektive whois-server. Man måste då komplettera sin övervakning med en manuell koll på dessa. Det kan även i annat fall vara bra att säkra upp sin övervakning ytterligare genom att köra en manuell kontroll av affärskritiska domäner som absolut inte får gå förlorade. För majoriteten av alla domäner, t.ex. .se, .nu och .com, så är det dock inga problem att använda sig utav automatisk övervakning antingen genom Domainz eller på egen hand.

 

Mitt slutliga råd är: var rädd om dina domäner och ta väl hand om dem.